Velehrad se nachází mezi výběžky Chřibů v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav.

V lidové tradici je obec dosud ztotožňována s hlavním střediskem Velké Moravy – Veligradem. V obci se nachází bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, nejstarší cisterciácké opatství na Moravě a spousta dalších pamětihodností.

Vzdálenost 8 km