Jen jednou se necháte očarovat přírodní a historickou pokladnicí Chřibů a je s vámi konec. Hledání všech možných skal, studánek, hradů a hradišť v nevysokém pohoří vás příjemně zaměstná na mnoho dalších let. Je nádherné se do nich vracet v různých ročních obdobích, hledat na turistických trasách i mimo ně místa zatím neznámá a spolu s nimi objevovat v jiných barvách a náladách lokality už dříve navštívené.

Chřiby mají výrazný genius loci. Pod klenbou staletých stromů zanechali stopy mnozí naši předkové. Pohoří tak přitahuje krásou i historií. Nevelké, přesto zajímavé až mýtické pohoří s bohatou minulostí. Nejvyšším bodem této zalesněné oblasti je Brdo (586,7 m m. n.). Je zde mnoho archeologických lokalit, hradů, zámků, lidové i sakrální architektury, ale také dvanáct maloplošně chráněných území.

Naleznete zde hrad Buchlov, zámky Buchlovice, Koryčany, zříceniny Cimburk, Střílecký hrad, Kapli sv. Barbory, Velehrad, rozhledny Brdo, Salaš, a Modrá, neolitická sídliště lidu popelnicových polí (Holý kopec, Brdo, Hroby), hradisko Svatého Klimenta, Budačina, skalní útvary Kazatelna, Břestecká skála, Kozel, Rozštípená skála, Zikmundova skála, Čertovo sedlo, torza Baťovy dálnice, nespočet studánek a dalších zajímavostí.